Realizacja dostawy

Paczki do 30 kg

Drobne zamówienia o wadze do 30 kg i długości max. do 2,7 m wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, DHL lub Inpost. Czas realizacji zamówienia to zwykle 2-5 dni roboczych. Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kurierów.

Palety

Towary mieszczące się na palecie EURO 120 x 80 o wadze do 1000 kg wysyłane są kurierem DHL. Czas realizacji zamówienia to zwykle 2-5 dni roboczych. Kierowca na prośbę odbiorcy może zdjąć paletę z samochodu windą, a następnie przetransportować ją wózkiem paletowym pod warunkiem, że rozładunek odbywa się na utwardzonej, równej powierzchni. Jeżeli w miejscu rozładunku nie ma możliwości użycia wózka paletowego (np. droga żwirowa, wysypana kamieniami), kierowca nie ma obowiązku zdejmowania towaru z samochodu. W takim przypadku odbiorca może samodzielnie rozładować towar z samochodu dostawcy lub podać inny adres dostawy, pod którym rozładunek będzie możliwy. Koszty dodatkowe związane z przekierowaniem przesyłki oraz ponowną dostawą ponosi kupujący.

Dostawa paletowa bez rozładunku

Dostawy paletowe o niestandardowych gabarytach (powyżej 1,2 m długości) realizowane są przy współpracy z zewnętrzną firmą spedycyjną. Przybliżony czas dostawy wynosi 3-10 dni roboczych od momentu wydania towaru z magazynu, w wyjątkowych przypadkach czas dostawy może się wydłużyć o czym odbiorca zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo. Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. Nie ma możliwości wyboru godziny dostawy, odbiorca zobowiązany jest podać adres dostawy, pod którym w godzinach dostarczania przesyłek będą dostępne osoby przygotowane do rozładunku. Terminy dostaw i czas realizacji nie są wiążące, o ile nie uzgodniono inaczej pisemnie. Informacje dotyczące statusu przesyłki podawane są zgodnie z najlepszą wiedzą, ale bez gwarancji terminowej dostawy towaru.

Ze względu na gabaryty przesyłek dostawy realizowane są bez rozładunku. Kierowca dostarcza towar jedynie pod wskazany adres, nie ma obowiązku rozładowania towaru z samochodu.

Obowiązek rozładunku leży po stronie odbiorcy. Jeżeli odbiorca nie dysponuje sprzętem pozwalającym na zdjęcie zapakowanego towaru z samochodu dostawcy, należy paletę rozpakować na samochodzie i rozładować ręcznie (dla usprawnienia warto zaangażować 1-2 osoby do pomocy; opakowania przechodzą na własność odbiorcy). Czas rozładunku nie powinien przekroczyć 30 minut.

Przesyłki dostarczane są samochodami ciężarowymi (najczęściej są to tzw. solówki o ładowności do 8t). Z tego względu kupujący jest zobowiązany do zweryfikowania możliwości dojazdu pod wskazany adres. O wszystkich możliwych utrudnieniach w dojazdach (ograniczenia dla pojazdów powyżej 3,5t oraz 8t; wąskie uliczki; brak możliwości postoju) należy poinformować sprzedawcę przed finalizacją zamówienia. Brak stosownej informacji może skutkować opóźnieniem w realizacji dostawy oraz dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością przekierowania przesyłki lub organizacją innego transportu.

Uszkodzenia towaru lub przesyłki

Dostawy paletowe

Przy odbiorze przesyłki odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia towaru w obecności kuriera.
Przed rozpakowaniem palety należy sprawdzić stan opakowania. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń (np. rozerwanie opakowania, uszkodzenie nośnika, wgniecenia, odkształcenia zapakowanej palety) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt kierowcy, który ma obowiązek spisać protokół szkody w obecności odbiorcy.
Protokół powinien zawierać datę doręczenia oraz dokładny opis uszkodzeń (również uszkodzeń opakowania) lub braków w przesyłce. Protokół musi być podpisany przez kuriera i odbiorcę (jeżeli kierowca nie posiada gotowego druku do wypełnienia, protokół można spisać na liście przewozowym). Dla ułatwienia późniejszej procedury reklamacyjnej w trakcie rozładunku powinna zostać sporządzona dokumentacja zdjęciowa.
W razie jakichkolwiek problemów w trakcie przyjmowania dostawy prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Przesyłki kurierskie

Odbiorca zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki przed potwierdzeniem jej odbioru, w szczególności ocenić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń lub ubytków.
Jeśli przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera oraz sporządzić dokumentację zdjęciową (zdjęcia opakowania oraz zawartości).
Przewoźnik DPD dopuszcza możliwość spisania protokołu przez odbiorcę bez obecności kuriera. Elektroniczny protokół szkody dostępny jest po adresem https://protokol.dpd.com.pl/.

UWAGA! Jeżeli szkoda jest jawna (widoczna przed rozpakowaniem przesyłki, uszkodzony, rozdarty, zamoczony karton itp.), protokół musi zostać spisany w dniu doręczenia przesyłki.
Jeżeli opakowanie było nienaruszone, a uszkodzenia stwierdzono po otwarciu przesyłki, to w ciągu 5 dni roboczych należy wypełnić elektroniczny protokół szkody.

Zdjęcia oraz protokół szkody należy przesłać na adres reklamacje@liderwood.pl w terminie do 5 dni roboczych od odebrania przesyłki.

Jeżeli przesyłka znajduje się u odbiorcy, należy również dołączyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do składania reklamacji na rzecz nadawcy.
Przesłanie wyżej wymienionej dokumentacji jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
Informacje wpisane na protokole oraz data mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu reklamacji.

Dokumenty do pobrania:

Protokół szkody
Oświadczenie na rzecz nadawcy

Koszty dodatkowe

Jeżeli odbiorca nie jest przygotowany do rozładunku lub jest nieobecny podczas dostawy, przesyłka wraca do przewoźnika i jest planowana do ponownej dostawy. Koszt ponownej dostawy i/lub magazynowania przesyłki ponosi odbiorca/klient /kupujący. Koszt ponownej dostawy wynosi 40% ceny podstawowej.

Jeżeli realizacja dostawy będzie niemożliwa z powodu ograniczeń drogowych, trudnodostępnej lub nieprzejezdnej drogi lub innych czynników uniemożliwiających dojazd, przesyłka zostanie zwrócona do przewoźnika. W takim przypadku odbiorca jest zobowiązany wskazać inny adres dostawy, pod który można dostarczyć towar lub odebrać przesyłkę osobiście z magazynu przewoźnika. Koszty ponownej dostawy i/lub magazynowania towaru ponosi kupujący.

Wszelkie zmiany w zleceniu spedycyjnym dokonywane przez klienta/kupującego po wydaniu przesyłki z magazynu mogą się wiązać z dodatkowym kosztem, który może zostać przeniesiony na kupującego.

Masz pytanie lub potrzebujesz wyceny? Zapraszamy do kontaktu:

  Imię i nazwisko *

  Numer telefonu

  E-mail *

  Treść *

  Taras z deski kompozytowej – Instrukcja montażu

  W tej zakładce znajdziesz informacje dotyczące instrukcji montażu, zapotrzebowania materiału, użytkowania i pielęgnacji desek oraz inne ciekawostki. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych danych, skontaktuj się z nami, chętnie wszystko wyjaśnimy.

  Pobierz
  Powiadom o dostępności Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Podaj poniżej swój adres e-mail.
  ×

  Hello!

  Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

  ×