Zwroty

 1. Odstąpienia od umowy zawartej na odległość można dokonać w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Zwracany towar musi być nowy, nieuszkodzony i nienoszący śladów użytkowania. Odpowiednie zabezpieczenie przesyłki leży po stronie Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obniżenia wartości towaru, jeżeli ulegnie on uszkodzeniu w transporcie.
 3. Towar należy odesłać na adres magazynu nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia odstąpienia od umowy. Do przesyłki należy dołączyć formularz zwrotu.
 4. Zwrot środków za produkty dokonywany jest w takiej samej formie, w jakiej dokonano płatności za zamówienie.
 5. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient.

Adres do zwrotów:

Liderwood Magazyn

Ul. Grunwaldzka 35

84-230 Rumia

Do pobrania:

Formularz zwrotu

Co zrobić jeżeli przesyłka jest uszkodzona?

Przesyłki kurierskie

 1. Spisać protokół szkodyjest to podstawa do złożenia reklamacji u przewoźnika

Odbiorca zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki przed potwierdzeniem jej odbioru, w szczególności ocenić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń lub ubytków.
Protokół powinien zostać spisany w obecności kuriera, ale jeżeli nie było takiej możliwości Przewoźnik DPD dopuszcza możliwość spisania protokołu przez odbiorcę bez obecności kuriera.

Elektroniczny protokół szkody DPD

Oświadczenie na rzecz nadawcy

UWAGA! Istotna jest data spisania protokołu.

Jeżeli szkoda jest jawna (widoczna przed rozpakowaniem przesyłki, uszkodzony, rozdarty, zamoczony karton itp.), protokół musi zostać spisany w dniu doręczenia przesyłki.
Jeżeli opakowanie było nienaruszone, a uszkodzenia stwierdzono po otwarciu przesyłki protokół można spisać w ciągu 5 dni roboczych.

Brak tego dokumentu znacznie utrudnia i wydłuża proces reklamacyjny.

 1. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do składania reklamacji na rzecz nadawcy.

Zgodnie z regulaminem przewoźnika i prawem przewozowym reklamację roszczeniową może złożyć tylko właściciel towaru. Jeśli przesyłka została odebrana właścicielem towaru zgodnie z umową przewozu jest odbiorca. W związku z tym prosimy o wypełnienie wskazanego dokumentu abyśmy mogli w Państwa imieniu przeprowadzić proces reklamacyjny.

 1. Sporządzić dokumentację zdjęciową.

Poza zdjęciami uszkodzonego towaru istotne są również zdjęcia opakowania.

 1. Zdjęcia oraz protokół szkody i oświadczenie należy przesłać na adres reklamacje@liderwood.pl w terminie do 5 dni roboczych od odebrania przesyłki.

Przesłanie wyżej wymienionej dokumentacji jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

 Dostawy paletowe

Przy odbiorze przesyłki odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia towaru w obecności kuriera.

 1. Spisać protokół szkodyjest to podstawa do złożenia reklamacji u przewoźnika

Protokół powinien zawierać datę doręczenia oraz dokładny opis uszkodzeń (również uszkodzeń opakowania) lub braków w przesyłce. Protokół musi być podpisany przez kuriera i odbiorcę (jeżeli kierowca nie posiada gotowego druku do wypełnienia, protokół można spisać na liście przewozowym)

Brak tego dokumentu znacznie utrudnia i wydłuża proces reklamacyjny.

 1. Sporządzić dokumentację zdjęciową.

Odpowiednia dokumentacja zdjęciowa znacznie ułatwia proces reklamacyjny. Warto obejrzeć przesyłkę przed rozpakowaniem i zwrócić szczególną uwagę na stan palety. Jeżeli przesyłka została uderzona w transporcie mogą być widoczne odkształcenia/wgniecenia (nawet jeżeli folia jest nienaruszona). W takiej sytuacji kierowcy często wymuszają zapis na protokole: „opakowanie oryginalnie zapakowane” -takie zachowanie nie powinno mieć miejsca dlatego zachęcamy do opisywania uszkodzeń zgodnie ze stanem faktycznym.

 1. Zdjęcia oraz protokół szkody należy przesłać na adres reklamacje@liderwood.pl
 2. Czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego wynosi 14 dni.

W razie jakichkolwiek problemów w trakcie przyjmowania dostawy prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

 

Do pobrania:

Protokół szkody Liderwood

Oświadczenie na rzecz nadawcy

 

Reklamacje

 

 1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemne zgłoszenie nie później niż w terminie 14 dni od stwierdzenia wykrycia wad produktu.
 2. Reklamacje należy kierować na adres: reklamacje@liderwood.pl
 3. Reklamacji podlegają wyłącznie wady zakupionych towarów, które nie powstały na skutek jego nieprawidłowego użytkowania, montażu oraz niestosowania się do zaleceń producenta znajdujących się w instrukcji montażu, karcie technicznej oraz gwarancji.
 4. Wszelkie roszczenia z tytułu otrzymania towaru niezgodnego z umową lub posiadającego widoczne wady należy zgłosić sprzedawcy przed zamontowaniem produktu. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.
 5. Czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego wynosi 14 dni, w przypadku konieczności dokonania oględzin w dużej odległości czas ten może zostać wydłużony.

W przypadku reklamacji wynikającej z uszkodzeń opakowania i/lub dostarczonego towaru należy podjąć kroki opisane tutaj.

 

Masz pytanie lub potrzebujesz wyceny? Zapraszamy do kontaktu:

  Imię i nazwisko *

  Numer telefonu

  E-mail *

  Treść *

  Taras z deski kompozytowej – Instrukcja montażu

  W tej zakładce znajdziesz informacje dotyczące instrukcji montażu, zapotrzebowania materiału, użytkowania i pielęgnacji desek oraz inne ciekawostki. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych danych, skontaktuj się z nami, chętnie wszystko wyjaśnimy.

  Pobierz
  ×

  Hello!

  Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

  ×